Rekod Pengisian Minyak

Rekod Pengisian Bahan Api
REKOD PENGISIAN MINYAK
  1. Rekod ini hendaklah diisi apabila mengisi minyak bagi kenderaan yang digunakan
  2. Pastikan kenderaan diisi minyak sebelum menamatkan perjalanan.
  3. Resit pengisian hendaklah diserahkan kepada Ketua Pilot.
  4. Hati-hati memandu & ingatlah orang tersayang.